Välj språk

  Förseningsersättning

  Vår ambition är att alla tåg ska vara i tid, men ibland lyckas vi tyvärr inte uppfylla detta. Om du har blivit minst 20 minuter försenad på din resa kan du ansöka om ersättning. Ersättningen baseras bland annat på förseningens storlek och biljettens pris.

  Vid en försening med Öresundståg har du rätt till ersättning enligt följande:

  • 50 % av biljettpriset vid en försening på 20–39 minuter
  • 75 % av biljettpriset vid en försening på 40–59 minuter
  • 100 % av biljettpriset vid en försening på 60 minuter eller mer

   

  För att ansöka om förseningsersättning vänder du dig till länstrafikbolaget i länet där din resa med Öresundståg påbörjades. Följ länkarna nedan till respektive länstrafikbolags formulär för ansökan:

  * Även för resor från Kungsbacka och Åsa

  ** Om förseningen uppstod i och översteg 30 minuter i Danmark, i annat fall till Skånetrafiken

   

  För mer information, kontakta ditt länstrafikbolag.

   

  Vid resa med annat trafikföretag – antingen enskilt eller i kombination med Öresundståg – gäller trafikföretagets egna resevillkor.

  Resor innan 1 april

  Nuvarande villkor trädde i kraft den 1 april 2016. Om du vill ansöka om ersättning för en försenad resa innan den 1 april gäller de tidigare resevillkoren för kollektivtrafiken i södra Sverige. Din ansökan skickar du dock in enligt ovan.

  Resplus

  Om du har rest med en Resplusbiljett som består av två eller fler sammanhängande delsträckor med tåg och blivit försenad så ansöker du om ersättning via formuläret för Resplusresor.

  Mer information