Välj språk

  Ängelholm station 26-28 februari

  Trafikverket utför åtgärdande underhåll på Ängelholms station två kvällar/nätter. Under tiden arbetet pågår är det stopp för tågtrafiken genom Ängelholm. Öresundstågen vänder i Laholm samt Helsingborg.

  Arbetet pågår: 

  26/2 kl. 20.45 till 27/2 kl. 03.35

  27/2 kl. 20.45 till 28/2 kl. 03.35

   

  Norrgående riktning:
  11092 ställs in Helsingborg-Göteborg och ersätts av 51092 Laholm-Göteborg
  11098 ställs in Helsingborg-Göteborg och ersätts av 51098 Laholm-Göteborg
  11110 ställs in Helsingborg-Halmstad och ersätts av 51110 Laholm-Göteborg


  Sydgående riktning:
  11117 ställs in Göteborg-Helsingborg och ersätts av 51117 Göteborg-Laholm
  11123 ställs in Göteborg-Helsingborg och ersätts av 51123 Göteborg-Laholm
  11129 Ställs in Laholm-Helsingborg

   

   

  Buss för Öresundståg 1092 ersätts till Laholm och resenärer som vill vidare mot Göteborg kan där ansluta till Öresundståg 1098 kl. 22.34.
  Buss för Öresundståg 1117 ersätts till Helsingborg och resenärer som vill vidare mot Malmö kan där ansluta till Öresundståg 11123 kl. 23.09 eller ett Pågatåg som avgår 22.54.
  Ersättningstrafik för Öresundståg 1098 kommer att ha en buss som kör direkt till Varberg och därefter via ordinarie orter mot Göteborg och en buss som kör via samtliga stationer till Göteborg.