Välj språk

  Göteborg - Halmstad 20:e och 22:e februari

  Trafikverket utför arbete på sträckan Göteborg - Halmstad. Det påverkar följande tåg:

  20:e februari tåg 20189 med avgång Göteborg 23:55 och ankomst Halmstad 01:07.

  22:e februari tåg 20189 med avgång Göteborg 23:55 och ankomst Halmstad 01:07.

   

  Sök din resa på oresundstag.se för att se hur du påverkas