Välj språk

    Helsingborg - Laholm 25-27 feBruari

    Trafikverket utför arbete på sträckan. Detta ger följande påverkan på trafiken.

    Mellan 20:45 och 04:35 är alla tåg på sträckan inställda. Buss ersätter.

     

    Sök din resa på oresundstag.se för att se hur du påverkas