Välj språk

    Helsingborg 2-3 mars

    Trafikverket utför arbete i Helsingborg. Det påverka trafiken på följande sätt.

    All trafik genom Helsingborg av stoppad mellan 22:20 och 06:10 de berörda dagarna. Bussar ersätt

     

    Sök din resa på oresundstag.se för att se hur du påverkas