Välj språk

  Öresundstågs 20-års jubileum

  Från en pendel över sundet till ett storregionalt trafiksystem

  Hur började det?

  Öresundståg startade år 2000 i samband med Öresundsbrons öppnande. Från början omfattade samarbetet trafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Numera sträcker den sig även till Göteborg, Kalmar och Karlskrona i Sverige samt till Helsingör på den danska sidan. Öresundståg binder effektivt samman hela södra Sverige med Danmark, inte minst med Köpenhamns flygplats och med Köpenhamnsområdet.

   

  Kommer du ihåg hur det var innan bron byggdes? Hör Johan Jardevall berätta här

   

   

  Fira 20-års jubileum med oss

  Från den 1 juli i år och resten av året 2020 kommer vi att fira vårt jubileum med våra resenärer på lite olika sätt  - och Coronasäkert. Kanske är du någon av dem som får en extra överraskning?

    

   

  Vad är nytt med Öresundståg?

  Det pågår en upprustning av tågen där snart ett 40-tal är klara. Gå in här och se vad som görs. Du kan också virtuellt titta runt på ett nyupprustat tåg för att själv undersöka.

  En investering i underhåll och service har också gjorts i och med den nya Hässleholmsdepån som ska ge oss hela och rena tåg och fler tåg i trafik. Den startar i december 2020. Mer om depån hittar du här.

   

  Under 2020 kommer även Wi-Fi att installeras i tågen. Det är efterlängtat av många.

   

   

  Välkommen ombord!

   

   

  Om Öresundståg

  Öresundstågs fordonsflotta består idag av 111 tåg och är samägd av 6 svenska länstrafikbolag (Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken i Kronoberg och Västtrafik AB) tillsammans med danska DSB. Varje vecka reser cirka en halv miljon personer med Öresundståg. Att Öresundstågen kör på el och är helt fosilfria är bra för miljön och för vår gemensamma framtid. När man tar tåget istället för bilen reduceras CO2 utsläppen med över 99%.