Välj språk

  Landskrona 5 september

  Trafikverket utför underhållsarbete i Landskrona från torsdag 5 september klockan 21.00 till fredag 6 september klockan 5.00.

  Under tiden som arbetet pågår kan inga tåg köra till eller från Landskrona.

  Öresundstågen kör på annan bana och stannar inte i Landskrona, de gör istället extra uppehåll i Kävlinge. Bussar ersätter. 

  Observera att södergående Öresundståg avgår tidigare än normalt från Helsingborg C.

  Sök din resa på oresundstag.se